8 ungdom.jpg

STARTE BEDRIFT I NORD-TROMS?

Vi er her for å hjelpe deg

Bedriftsetablering er en krevende prosess, og det kreves hardt arbeid for å lykkes.


Heldigvis er du ikke alene! Det finnes flere gode hjelpere i Nord-Troms som kan bistå deg med å etablere din bedrift, og komme i gang. Her kan du finne en oversikt over disse, i tillegg til noen gode tips og råd.

HoppIDÉ-Satsingen

HoppIDÉ er en helhetlig satsning på entreprenørskap fra barn til unge voksne, som en konsekvens av Troms Fylkeskommunes nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms. 

​​

Gjennom en særskilt satsning på entreprenørskapskompetanse, entreprenørskapskultur og optimalisering av entreprenørskapsvirkemidler fra tidlig alder, ønsker vi å øke antall potensielle gründere, minske barrierer for å starte for seg selv, og å øke andelen av suksessfulle etableringer i Nord-Troms. Kort sagt et mer fleksibelt og fremtidsrettet næringsliv hvor flere Nord-Tromsinger både kan og vil skape arbeidsplasser for seg selv og andre, gjennom å utnytte de mulighetene som finnes i regionen i dag eller i morgen.

HoppIDÉ-satsingen består av 3 ulike delprosjekter med egne målgrupper, prosjektorganisasjoner og målsettinger.

  • HoppIDÉ Grunnskole – skal styrke fremtidig næringsutvikling gjennom at grunnskoleelever blir kjent med, og lærer å se muligheter i egen region

​​

  • HoppIDÉ Videregående skole – skal styrke fremtidig næringsutvikling gjennom entreprenørskapskompetanse og -kultur

​​

  • HoppIDÉ Unge Gründere – skal føre til økt antall etableringer gjennom opplæring og oppfølging av unge etablerere, gjennom samordnet innsats fra hele regionens «hjelpeapparat» for gründere.

Ledige jobber i Nord-Troms

Har du ikke tenkt å starte egen bedrift, men likevel flytte hit? Eller kanskje du har andre med deg nordover? I Nord-Troms finnes det mange ledige jobber til enhver tid. Trykk på knappen under og se! 

På boligjakt?

Alle trenger et sted å bo. Nord-Troms har mange hus til salgs til enhver tid, og det finnes også et marked for utleie av bolig. Hus og leiligheter legges ofte ut på finn.no, men om du tenker å leie vil det også være en fordel å følge med på kanaler som Facebook hvor det finnes ulike grupper hvor utleiemuligheter legges ut. Ved å trykke knappen under linkes du til ledige hus på finn.no 

©2017 HoppIDÉ.