INVESTORPRESENTASJON

Vi ønsker å teste ut konseptet «Investorpresentasjon i Nord-Troms» ved å gjennomføre en årlig event. Her skal gründere gi en grundig gjennomgang av sin idé, sin vurdering av markedsbehov, inntjeningspotensial, etableringsplan og investeringsbehov til en ressursgruppe som potensielt kan være med å realisere de virkelig spennende etableringene i Nord-Troms. I etterkant av investorpresentasjonen vil vi fasilitere én-til-én møter mellom gründer og investor, der veien videre om et eventuelt samarbeid kan diskuteres.

Mer informasjon vil legges ut her fortløpende. 

©2017 HoppIDÉ.