KOMMUNALE NÆRINGSUTVIKLERE

Nordreisa:

Jan Fjære -  Telefon - Epost

www.nordreisa.kommune.no

Kåfjord:

Jens Kristian Nilsen - Telefon - Epost

www.kafjord.kommune.no

Kvænangen:

Anne-Berit Bæhr - Telefon - Epost

www.kvanangen.kommune.no

Storfjord: 

Hilde Johnsen - Telefon - Epost

www.storfjord.kommune.no

Skjervøy:

Silja Karlsen - Telefon - Epost

www.skjervoy.kommune.no

 

Lyngen:

Stig Kjærvik - Telefon - Epost

www.lyngen.kommune.no

©2017 HoppIDÉ.