LOKALPANEL

Alle førstegangsgründere opplever sin første bedriftsetablering som en blanding av glede, spenning og kaos. De bombarderes allerede fra tidlig etableringsfase av ulike innspill fra virkemiddelaktører, annet næringsliv, familie og venner. Midt i dette kaoset sitter gründeren selv og skal ta stilling til om egen idé er god, lønnsom og realiserbar. I tillegg må de fleste sette seg inn i en rekke bedriftsøkonomiske temaer som de kanskje aldri hadde tenkt på tidligere. Hva er moms? Bør jeg ha en regnskapsfører eller vil jeg kunne føre regnskapet selv? Er produktet mitt godt nok til å selge? Hvor mange vil være interessert i å kjøpe mitt produkt? Hvordan skal jeg klare å finansiere førstegangsinvesteringene for å komme i gang? Å få hjelp til å svare på slike spørsmål tar lang tid om gründeren skal besøke hver hjelpeaktør individuelt. Og om gründeren ikke er lokal, men en potensiell bedriftsetablerer fra andre steder i Norge er det enda vanskeligere å få oversikt over lokale forhold.


Vi ønsker derfor å teste ut et konsept med et lokalpanel skreddersydd etablerers behov. Dette panelet kan bestå av ressurspersoner fra ulike verdikjeder, bank, virkemiddelapparat, kommuner etc. På en kort time vil gründeren få presentere sin idé og foreløpige plan, hvorpå panelet gir tilbakemeldinger på hva som bør avklares nærmere før gründer faktisk setter spaden i jorda.

Ønsker du mer informasjon om dette, eller vil melde din interesse for å sitte i lokalpanelet eller presentere din idé?

©2017 HoppIDÉ.